19 C
Lefkoşa
Perşembe, Nisan 15, 2021
spot_img
spot_img
spot_img

LAÜ Hukuk Akademisyeni Albaş, “Sosyal Adaletin”önem

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saniye Albaş,sosyal adalet kavramının önemine dikkat çekti. Dünyada’sosyal adalet kavramına, adaletsizliğe ve adaletsizlikle mücadeleye dikkat çekmekiçin Dünya Sosyal Adalet Günü ya da diğer bir ifadeyle Sosyal Adalet Eşitliği Günü olarakkutlanmakta olduğunu belirten Albaş, sosyal adalet kavramının birçok disiplinde yer edindiğinisöyledi. Albaş, burada akla gelen ilk örneğin ise toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu ifadeederek, “Sosyal adaletten bahsedeceksek toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına değinmedenaçıklama yapmamız olanaksızlaşır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin eşit oldukları gözetilerekgerek iş gerek toplumsal gerekse aile yaşamlarında sözü edilen kavram üzerinden hayatta varolabilmelidir” dedi.

“Sosyal adaletten anlamamız gereken nedir sorusuna yanıtı Birleşmiş Milletler GenelKurulu’nun Anayasasının başlangıç kısmında bulmaktayız. Sözü edilen Anayasada evrensel vekalıcı bir barışın; ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle çok sayıda insan için,adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünyabarışı ve ahengini tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin;işsizliğe ve iş kazalarına karşı mücadele, geçim için asgari standardı sağlama, toplumun enkırılgan kesimi olarak görülen çocukların ve kadınların korunması, kadın erkek ayrımı yapmadantoplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve daha insancıl koşullara sahip bir çalışma düzenininoluşturulması gerekir” diyen Albaş, iç hukukumuza baktığımızda KKTC Anayasasının ilkmaddesinde; devletin sosyal adalet ilkesine dayanan bir devlet olduğuna vurgu yapıldığınıbelirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin, sosyal adalet ilkesine dayanan bir devletolduğunu belirten Albaş, “Sosyal adalet ilkesine dayanan bir devletin ise ekonomik anlamda dahagüçsüz sayılabilecek işçi sınıfı ile yine ekonomik anlamda güçlü dediğimiz işverenler gibi ikiliilişkilerde daha da önemsenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliğigibi önemle üzerinde durulan konularda da yine sosyal adalet ilkesinden faydalanırız. Zira eşitşartlarda eğitim alamayan kişilerin eğitimde fırsat eşitliği hakkı ellerinden alınmış olur. Bugünher coğrafyada maddi olanaklara sahip olan ve olmayan ayrımına göre eşitliğin tam olaraksağlanamadığı ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin ortak gayeleri bu konuda çaba sarf etmek ve heröğrenciye fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu yönde daha da aktif adımların atılması adil bir ortamınsağlanması açısından oldukça önemlidir” dedi.

Eşitliğe önem verilmesi ve adil olmayan durumların düzeltilmesi sosyal adalet ilkesininamaçlarındandır “Temel insan hakları açısından insan onurunun korunması, eşitliğe önem verilmesi ve adilolmayan durumların düzeltilmesi sosyal adalet ilkesinin amaçlarındandır” diyen Albaş, bubağlamda bireylerin adalete güveninin artacağını ve refah içerisinde yaşanılacağını dile getirdi.Albaş son olarak “O hâlde bizlere düşen görevler; ayrımcılığın, eşitsizliğin, adil olmayandurumların, haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında durabilmek, yılmadan mücadele edebilmektir”diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler

Son Yorumlar